Dampfturbinen bis 5 MW, zinkfreies Turbinenöl gemäß DIN 51515, Teil1

Bearing-Plain Bearing

Mobil DTE 746 Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions
Mobil DTE 846 Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions