Kolbenkompressoren

Compressor-Reciprocating Compressor

Mobil DTE Oil Heavy Temperature Ambient Range : 40°F/4.48°C - 90°F/32.48°C
Mobil DTE Oil Heavy Medium Temperature Ambient Range : 0°F/-17.92°C - 40°F/4.48°C
Mobil Rarus 427 Temperature Ambient Range : 40°F/4.48°C - 90°F/32.48°C
Mobil Rarus 827 Temperature Ambient Range : 90°F/32.48°C - 120°F/49.28°C
Mobil Rarus 829 Temperature Ambient Range : 90°F/32.48°C - 120°F/49.28°C